جستجو

بایگانی برای دسته ی ‘مصارف عمومی’

استفاده عالی برای آب آشامیدنی

تقریبا ۹۸ درصد تمام تولید کنندگان آب های بطری در جهان، از ازن( اکسیژن فعال ) برای تصفیه آب های خود  استفاده می کنند. ادامه مطلب

عملکرد اکسیژن فعال (ازن) در از بین بردن میکروارگانیسم ها

اکسیژن فعال میکروارگانیسهای مختلف نظیرانواع باکتریها، ویروسها، پروتوزوئر ها،  قارچها ، مخمر ها و اسپورها و هاگهای منتشر شونده از طریق آب و هوا را ازبین می برد .... ادامه مطلب

ویدیو های منتخب