جستجو

گزارش گردهمایی بین المللی مکتب ازن درمانی

ترجمه به فارسی از انگلیسی توسط دکتر هلن قرایی  متخصص بیهوشی  و فلوشیپ درد – بیمارستان حضرت رسول اکرم – دانشگاه تهران

تایید شده در گردهمایی بین المللی مکتب اوزون درمانی ، برگزارشده در آکادمی ملی سلتنطی پزشکی مادرید سوم و چهارم ژوئن  ۲۰۱۰   تحت نظر سازمان حرفه ای پزشکی اوزون درمانی اسپانیا (AFPROMO )


در نظربگیرید از زمان کشف اوزون توسط کریستیان فردریش شونبن شیمی دان آلمانی در سال ۱۸۴۰ ، استفاده پزشکی از آن درکشورهای مختلف گسترش یافت . پزشکان مایلند از نحوه کار و فایده اوزون آگاهی یابند ، تعداد اوزون درمانگرها در دنیا در حال افزایش است ، اما هنوز پذیرش آن توسط جوامع پزشکی با مقاومت همراه است و به رسمیت شناختن قانونی آن نیاز به تلاش بیشتر دارد.

یادآوری می شود تحقیقات پیش بالینی و آزمونهای بالینی کاربرد اوزون در کوبا ، آلمان ، ایتالیا ، روسیه ، و سایرکشورها  انجام شده است . و با صلا بت قابل توجه علمی و کسب نتایج حمایت کننده ، از استفاده کاربردی آن در پروتوکل های مختلف پزشکی حمایت می کند.

بخاطر آورده می شود مطالعات پیش بالینی ، ژنوتوکسیک ، سم شناسی و بالینی ، کاربرد و استفاده بی خطر این درمان طبی را در دوزهای متفاوت تایید کرده است .

تاکید می شود علی رغم موانع موجود ، تحقیقات و آزمونهای بالینی اوزون درمانی در حال پیشرفت است در حالیکه چالش دایم محققین و انجمنهای اوزون درمانی بخصوص بعلت عدم دسترسی به منابع مالی کافی جهت ادامه تحقیقات علمی همچنان وجود دارد .

ذکر میشود صریحا ضروری است با قصد خاص و برنامه ریزی شده ، فعالیتهای لازم همه گیر انجام شود تا اوزون درمانگرها با یکدیگر همکاری کرده و با موشکافی عالی و خاطر جمع به پیش روند .

اذعان میشود تفاوتهایی وجود دارد و انجمن پزشکی مایل است آنرا استاندارد کندکه در حال انجام است و لازم است با شناخت پزشکی این روش درمانی و ایجاد توافق نامه ای که بهترین کاربرد آنرا در صورت لزوم نشان میدهد و ایجاد کد کاربرد خوب  جلوی کاربرد نامناسب آن گرفته شود.

با آغوش باز قانونمند شدن اوزون درمانی برای اولین بار در روسیه در سال ۲۰۰۷ توسط سرویس فدرال کنترل سلامت عمومی و اجتماعی اعلام می شود . سپس در سال ۲۰۰۹  در کوبا توسط وزارت بهداشت عمومی ، و در اسپانیا توسط انجمنهای خودمختار جزایر بالیریک و قناری در سال ۲۰۰۷ و در مادرید در سال ۲۰۰۹ و در گالیبیا ،کاتیلا – لامانچ  و کاتیلا ی لون در سال ۲۰۱۰  انجام شد . در ایتالیا پیشرفتهای زیادی در اوزون درمانی توسط بخشهای لومباردی در سال ۲۰۰۳ و  امیلیا روماگنا در سال ۲۰۱۰  و  مارسی در سال ۲۰۰۹ و تصمیمهای مطبوع قضایی توسط سازمان قضایی لازیو در سال  ۱۹۹۶ – ۲۰۰۳ انجام شده است.

سخنرانان گردهمایی بین المللی مکتب اوزون درمانی و انجمن اوزون درمانی موارد ذیل را اتخاذ کردند

نتایج

اول : تایید” محدوده درمانی اوزون درمانی”،جزییات آن در قسمت توصیه های بیانیه آمده است.

دوم : جهت افزایش مبادله اطلاعات،تحقیقات،و تجربیات مثبت و منفی که در ضمینه اوزون درمانی انجام شده وپیشبرد آگاهی فواید زیاد این روش درمانی وتشویق به چاپ نتایج تحقیقاتی در ژورنالهای پزشکی تخصصی.

سوم : جهت تشویق محققان پزشکی تا تلاش خود را افزایش دهند.و اوزون درمانی اثرات مفید و ایمن خود را تحت کنترل ازمونهای بالینی نشان دهد.

چهارم : ترغیب ایجاد روش کار استاندارد بر اساس یافته های بالینی خوب برای هر روش،جهت افزایش کیفیت و یکنواخت کردن درمانهای پراکنده.

پنجم : تلاش سازمان یافته بصورتیکه هر کنگره و گردهمایی علمی نشان دهنده پیشرفت و رسیدن به اهداف واقع گرا، تقسیم یافته ها و تشویق و گسترش عمق فهم اوزون درمانی باشد.و یکسان سازی مشخصه ها در سطح بین المللی در انجمن های مختلف علمی صورت گیرد.

ششم : تشویق  انجمنهای مختلف  بکار در کشورهای خود که اوزون دروانی درآن قانونمند نشده است تا قانونمند شودو از آن لذت برند.

هفتم : تشویق به آماده کردن یک کتاب مرجع  و،سازمان دهی دوره های تئوری و عملی اوزون درمانی.تا کاربر دآ ن بر اساس علوم منطقی بوده و تاثیر آن د ر مراقبت پزشکی  و سود بیمار بارز شود.

سخنرانان گردهمایی بین المللی مکتب اوزون درمانی و انجمن اوزون درمانی موارد ذیل را اتخاذ کردند

توصیه ها

محدوده درمانی اوزون درمانی درضمینه بیانیه مادرید آمده است و بخش اساسی راجع به آن به عنوان رفرنس استفاده دقیق و منظم اوزون درمان ها استفاده می شود.

این محدوده درمانی اوزون درمانی نتیجه تحقیقات علمی در کشورهای مختلف است و حاصل سا لها تجربه و فعا لیت با لینی است.

سخنرانان گردهمایی بین المللی مکتب اوزون درمانی و انجمن اوزون درمانی موارد ذیل را اتخاذ کردند

ما از تلا ش دکتر ولیو بوسی پروفسور بازنشسته فیزیولوژی دانشگاه سینرا در ضمینه تشخیص ، آموزش ، اطلاع رسانی و مراقبت بیمار تشکر کرده و او را از پیشگامان اوزون درمانی میدانیم.

در نهایت سپاسگزاری خود را از  سازمان حرفه ای پزشکی اوزون درمانی اسپانیا ( AFPROMO. ( بعلت پیشقدمی در برگزاری این گرد همایی در دیوارهای صد ساله اکادمی ملی سلطنتی پزشکی اسپانیا اعلام می کنیم.

مادرید ۴ زوئن ۲۰۱۰ – ضمینه بیانیه مادرید در باره اوزون درمانی که بخش اساسی آن است

توصیه تایید شده در گردهمایی بین المللی مکتب اوزون درمانی ، برگزارشده در اکادمی ملی سلطنتی پزشکی مادرید سوم و چهارم ژوئن  ۲۰۱۰  تحت نظر سازمان حرفه ای پزشکی اوزون درمانی اسپانیا ( AFPROMO )

محدوده درمانی استفاده از  اوزون

۱- اصول درمانی

اندیکاسیون درمانی اوزون براین اساس است که غلظت کم فیزیولوژیک اوزون می تواند نقش مهمی در سلولها داشته باشد . مکانیسم های متفاوت در سطح مولکولی از گواهی بالینی این درمان حمایت میکند.

غلظتهای درمانی ، غیر موثر و سمی اوزون وجود دارد . غلظت ۵ یا ۱۰ میکروگرم در سی سی و کمتر اثرات درمانی با مرز امنیت بالا دارد . و امروزه غلظتهای درمانی ۵-۶۰  میکروگرم در سی سی پذیرفته شده است . این محدوده جهت استفاده موضعی و سیستمیک می باشد.

تاکید می شود هر نوع روش استفاده دوز حداقل و حداکثر دارد و غلظت و حجم بایستی تعدیل شود. همه دوزهای درمانی بر اساس مکانیسم عمل به سه نوع تقسیم می شوند :

الف-دوز کم : این دوز اثر ایمونومدولیتوری دارد و در بیماریهایی که سیستم ایمنی درگیر است استفاده می شود.

ب-دوز متوسط : ایمونومدولیتوربوده و باعث تحریک سیستم آنزیمی دفاعی انتی اکسیدان می شود . و در بیماریهای دژنراتیو مزمن مثل دیابت ، اترواسکلروز و COPD ، پارکینسون ، الزایمر و دمانس پیری کاربرد دارد.

پ-دوز بالا : بخصوص در آسیبهای عفونی و زخمها کاربرد دارد . و همچنین در اب و روغن اوزونی شده استفاده می شود . روغن اوزونی شده نمی تواند با ژنراتور پزشکی ایجاد شود ، زیرا نمی توان مانع جریان  روغن و انتشار آن در لوله با ولتاژ بالا شد . که نتیجه آن تولید مقدار زیاد مواد بسیار سمی است بجز در مواردی که دریچه قطع خروج اوزون در ژنراتور وجود دارد.

۲- اصول پایه اوزون درمانی

سه اصل پایه که قبل از اوزون درمانی باید در نظر گرفت عبارتست از:

الف = آغاز بی خطر : قبل از هر چیز صدمه نزند.

ب – افزایش گام به گام دوز : با دوز کم شروع کرده و بتدریج افزایش دهید .بجز در آسیب یا زخم عفونی که برعکس انجام می دهیم ( شروع با غلظت بالا و کاهش بر اساس پاسخ بیمار ) .

پ – استفاده از غلظت لازم : غلظت بالا لزوما  بهتر نیست . همانطور که در پزشکی معمول است.

اگر تعادل ردوکس را ندانیم ( آنتی اکسیدان / پرواکسیدان ) و بیمار در استرس اکسیداتیو باشد  دوز اولیه متوسط یا بالا آسیب سلولی با مکانیسم آنتی اکسیدان داده و باعث تشدید تظاهر بیماری می شود . پس ارجح است با دوز کم شروع  بر اساس پاسخ بیمار  بالا برده شود.

۳- راههای اصلی استفاده

اوزون درمانی می تواند موضعی یا غیر دهانی باشد. انواع روشها می تواند به تنهایی یا ترکیبی استفاده شودتا اثر سی نرژیک داشته باشد.

۱-۳ . توصیه روشهای استفاده

روش ذیل از نظر ایمنی اثبات شده است و حاصل سالها تجربه و تحقیق می باشد.

تشکر میکنیم از محدوده درمانی درج شده در دستورعمل سازمان اوزون دروانی روسیه در کتاب” راهنمای اوزون دروانی” چاپ شده در سال ۲۰۰۸ ، و ” دستورعمل استفاده پزشکی اوزون”  انجمن پزشکی المان در استفاده از اوزون جهت پیشگیری در سال ۲۰۰۹ ، دستور عمل منتشر شده توسط مرکز تحقیقات اوزون ، واحد علمی مرکز تحقیقات ملی کوبا در کتاب “اصول پایه و کاربرد بالینی اوزون “در سال۲۰۰۸ ، و از مشارکت قابل توجه دکتر ولیو بوسی با ارسال مطلب” ایا اوزون درمانی اینده ای در پزشکی دارد؟ “که در سال ۲۰۱۰  توسط ایشان به این گرده همایی بین المللی  فرستاده شده است .

RI :  دمیدن مقعدی

MAIH : اوتوهموتراپی ماژور

MIAHT :  اوتوهموتراپی مینور

۳-۱-۱ . اتو همو تراپی ماژورMAHT

۳-۱-۲ . تزریق داخل عضله ، کنار مهره paravertebral و داخل مفصل

۳-۱-۲-۱ کنار مهره paravertebral

۳-۱-۲-۱ هرنی ها

هرنی های گردنی

هرنی های خلفی

هرنی های کمری

۳-۱-۲-۳ درمان داخل مفصلی

۳-۱-۲-۴ درمان داخل دیسک

۳-۱-۲-۵ درمان اطراف سخت شامه ( ترانس لامینار )

۳-۱-۳ کیسه اوزون

۳-۱-۴ استفاده زیر جلدی

۳-۱-۵ ناقوس یا تخلیه اوزونی

۳-۱-۶ دمیدن بداخل فیستول

۳-۱-۷ چشم پزشکی

۳-۱-۸ دمیدن بداخل واژن

۳-۱-۹ دمیدن وزیکواورترال

۳-۱-۱۰ راه گوش

۳-۱-۱۱ راه داخل لوزه

۳-۱-۱۲ میکرواوزون درمانی در نقاط ترایگر و طب سوزنی

۳-۱-۱۳ استفاده جلدی آب ، روغن  و کرم اوزونی

۳-۱-۱۴ محلول نمکی اوزونی

۳-۱-۱۵ دوز مطمئن دمیدن داخل مقعدی درکودکان

۳-۱-۱۵-۱ بیماران با استرس اکسیداتیو کم

۳-۱-۱۵-۲ بیماران با استرس اکسیداتیو متوسط

۳-۱-۱۵-۳ بیماران با استرس اکسیداتیو شدید

۳-۱-۱۵-۴ حجم بر اساس سن بیمار

درجه بیماری جهت دمیدن رکتال واتوهموتراپی ماژور

درجه پایین

رژنراسیون بیولوزیک /  نقرس /  فیبرومیالژیا

درجه متوسط پایین

نارسایی مزمن کلیه / سرطان / نفروپاتی

درجه متوسط

بیماریهای نورووژتاتیو ، الزایمر ، پارکینسون ، سندرمهای دمانس

بیماریهای ریوی : آمفیزم ، COPD ، سندرم دیسترس حاد تنفسی

بیماریهای چشمی : رتنیت پیگمانتاریس ، آب مروارید ، گلوکوم ، دژنراسیون وابسته به سن ماکولا

بیماریهای خونی : تالاسمیB ، کم خونی داسی شکل ،

بیماریهای عروقی : فشار خون،نارسایی وریدی ، بیماریهای شریان محیطی ، سکته مغزی ، ایسکمی قلبی ، استاز وریدی

درجه متوسط بالا

بیماریهای ویروسی : هرپس سیمپلکس ، هرپس زوستر ، ایدز ، هپاتیت A,B,C ، ویروس پاپیلوماتوز انسانی ،دیابت ، فلج مغزی ، بیماریهای پوستی ، بیماریهای اتوایمن ، ژیاردیوز ، کاندیدوز و کریپتوس پاریدوس ،  بیمایهای آلرزیک ،سندرم خستگی پذیری ،مزمن ،SLE ،روماتوئید ارتریتیس ،بیماری کرون ،بیماری التهابی روده ، ایدزو HIV ،  MS

۲۳ روشهای استفاده ای که ایمن نبوده و پیشنهاد نمی شود

۳-۲-۱  تزریق مستقیم داخل عروق اوزون شدیدا منع می شود زیرا حتی در صورت استفاده از پمپ تزریق و حجم ۲۰ سی سی ریسک امبولی دارد . عوارض سکته بصورت حس هوا در ناحیه  آگزیلاری ، سرفه ، سنگینی زیر استرنوم ، گیجی ، تغییر بینایی    ( آمبیوپی ) ، افت فشار ، علائم ایسکمی مغزی و مرگ می باشد . پس عاقلانه نیست که بیمار و درمانگر در ریسک این عوارض قرار گیرند چه بسا روشهای ایمن آزمایش شده مثل هموتراپی ماژور ،مینوروداخل مقعدی وجود دارد قطع می شوند .

۳-۲-۲ ویتامینها و اوزون

در طی درمان با اوزون انتی اکسیدانهایی که ویتامین C,Eدارند

وجود این مواد با غلظت بالا در خون بعنوان ماده اکسیدان با عمل اوزون و سیر درمان تداخل می کند.

لازم است با بیمار صحبت شودتا از مصرف غذاهایی که مقدار زیاد این ویتامینها را دارند پرهیز کند.

بنابراین ویتامینها،یا انتی اکسیدانها قبل یا بعد اوزون درمانی می توتند داده شود اما در طی درمان هرگز داده نشود.

۳-۳ روشهای در فاز بررسی روی حیوانات

داخل پریتوئن

این روش در مرحله تجربه روی حیوانات است و در انواع سلولهای توموری کار گذاشته شده است و مشخصص شده اوزون از بسیاری از سلولهای توموری سیتوتوکسیکتر استبدون انکه اثر جانبی بر شیمی درمانی داشته باشد تحقق بر روی ان در دانشگاه در حال انجام است . مطالعات تجربی بر روی سرطان آن را تایید نمی کند.

در انسان از شستشو با ۲۰۰ – ۳۰۰ سی سی آب اوزونی در غلظت  ۱۰-۲۰  میکروگرم در سی سی از طریق کاتتر سلیکونی ثابت شده به حفره استفاده می شود.

۳-۴ روشهای منع شده

روش استنشاقی

روش استنشاقی قطعا منع می شود زیرا بسیار سمی است . ویژگیهای آناتومیک و بیوشیمیایی ریه آنرا بسیار حساس به آسیب

اکسیداتیو اوزون می کند.

۳-۵ روشهایی که کاملا تایید نشده است .

محلول سالین اوزونی

در اوکرایین و روسیه از آن بعنوان شکل دیگر استفاده سیستمیک اوزون استفاده می شود . و در حال گسترش است تاثیر آزمایش شده آن در کنفرانسها ی علمی در ۱۹۹۲-۲۰۰۹ در روسیه اعلام شده است.

در هر صورت این روش هنوز آرائ کافی ندارد و توسط بعضی مکتبها مورد انتقاد قرار می گیرد.

۳-۶ نیازهای اساسی

انجام روشهای ذکر شده نیاز به فرد با تجربه ،استریلیته کافی و کسب رضایت از بیمار دارد.

مثل هر روش بالینی دیگر تمام موادی که در تماس با بافت بیمار یا مایعات او می باشد باید یکبار مصرف باشد یا استریل شود (وسایل جراحی) . و قبل استفاده از اوزون از فیلتر آنتی باکتریال رد شود (کمتر از ۲۰ میکرومتر) .

۴- پاتولوزی هایی که بهتر با اوزون درمان می شوند

بیمایهایی که با اوزون درمان می شوند بر اساس درجه پاسخ به درمان به سه گروه تقسیم می شوند :

۴-۱ بیماریهای گروه اول

الف – استئومیلیت، آمفیزم پلورال، آبسه و فیستول، زخم های عفونی، زخم بستر، زخم مزمن ، بیمار دیابتی و سوختگی .

ب –  بیماری اسکمی بیشرفته

پ – وابسته به سن ، دژنراسیون ماکولا (شکل آتروفیک) که به درمانها ی معمول باسخ نمیدهد .

ت – بیماری ارتوپدی و استئومیلیت لوکال

ث – سندرم خستگی مزمن و فیبرومیالژیا

ج – آسیب دندانی در ارتباط با ضایعه ریشهای اولیه،بخصوص در بچه ها.

چ – عفونتهای مزمن و راجعه حفره دهان

ح – بیماری عفونی مزمن و حاد ، بخصوص موارد مقاوم به انتی بیوتیک یا شیمی درمانی معمول ، ویروسها ، قارچ ، هپاتیت ، HIV ، هربس سیمبلکس و زوستر ، عفونت پاپیلوماتوز ، اونیکومایکوز ، و کاندید و زهر چند اوزون درمانی یک راه خوب درمان این بیماریهاست ، اما باید بدانید اوزون و متابولیتهای آن مثل H2O2 به غلظت ژرمی سیدی نمی رسند ، زیرا پاتوژنهای آزاد توسط آنتی اکسیدانهای پلاسما حفاظت می شوند و ویروسهای داخل سلولی تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

در این پاتولوژیها اوزون درمانی به تنهایی یا حمایتی بسته به بیماری استفاده می شود و تاثیر درمانی بالا دارد.

۴-۲ بیماریهای گروه دوم

شامل:

الف – ضعف ناشی از سرطان . اوزون درمانی همراه با درمان معمول منجر به تسریع و بهبود نتیجه می شود . اما نمی تواند اثر درمانی بر سرطان داشته باشد . و بایستی همراه درمان معمول استفاده شود . و نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

ب – آسم

۴-۳ بیماریهای گروه سوم

شامل:

الف – بیماریهای اتوایمیون (اسکلروز مولتیپل ، آرتریت روماتوئید  و بیماری کوهن)

ب – دمانس پیری

پ – بیماریهای ریوی : آمفیزم ، بیماری انسداد مزمن ریوی ، فیبروز ایدیوپاتیک ریوی وسندرم دیسترس تنفسی .

ت-بیماریهای پوستی : پسوریازیس  و درماتیت اتوپیک

ث-متاستازهای کانسری

ج – سپسیس شدید و اختلال ارگانهای متعدد

در این موارد مجموع درمان مرسوم و اوزون درمانی  حداقل از جنبه تئوری مفید می باشد.اما گواه بالینی واقعی وجود ندارد.شواهد احتمال وجود اثرات درمانی را نشان میدهد اما در بسیاری از موارد تاثیر با انواع درمانها ایجاد شده است و نتایج قابل اطمینان نیست.در بعضی از مطالعات از اوزون درمانیمکمل بوده و نشان داده شده می تواند درمان تکمیلی باشد.

۵-اصول عمومی درمان

همه بیماران پاسخ مساوی به استرس اکسیداتیو کوچک کنترل شده توسط اوزون درمانی ندارند . بنابراین درمان با اوزون بایستی بصورت تدریجی و افزاینده باشد و با دوز کم شروع شده و بتدریج اضافه شود تا از ریسکهای غیر ضروری پرهیز شود.تا زمانی که روش تشخیصی بالینی بررسی استرس اکسیداتیو ایجاد شده و اجازه تعدیل دوز را بدهد .

پیشنهاد می شود استرس اکسیداتیو را تقسیم بندی و اندازه گیری کرد و از نشانه هایی مثل مالون-آلدئید ،کاتالاز  و دسموتاز سوپراکسیداز ، گلوتاتیون پراکسیداز و نشانه های فعالیت آنتی اکسیداتیو در پزشکی استفاده کرد . با روشهای اثبات شده نمیتوان استرس اکسیداتیو را در بیمار اندازه گرفت و لازم است پزشک بر اساس علائم بالینی بیمار نظر دهد.ایا بهتر است با اوزون درمان شود یا پس از بهبود تغذیه ای مراجعه کند .

مثل هر روش درمانی دیگر بیماران بر اساس پاسخ به درمان به سه گروه تقسیم می شوند : پاسخ  نرمال ، شدید ، وکم .

فاکتورهایی وجود دارد که قابل کنترل نیست و بستگی به ایدیوسینکرازی بیمار و مشخصه هایی که بیماری خود را نشان می دهد دارد.

اوزون درمانی یک کار پزشکی است و بایستس توسط کادر  پزشکی،کاملا علمیو با حداقل عوارض انجام شود. بهمین دلیل است که قانونمند کردن آن با اقتدار انجام میشود و شامل مقدمات آن ، مواردی که نباید انجام شود و اوزون درمانگر به آن استناد می کند.

مراکز اوزون درمانی بایستی جواز بهداشتی اجباری داشته و موارد زیر را رعایت کنند :

۵٫۱ – پزشک ماهر در اوزون درمانیکه مسئول پی گیری درمان می باشد.

۵٫۲ – استفاده از وسایل مناسب جهت تولید و استفاده از اوزون با جواز بهداشتی ، در اروپا از آرم CE استفاده میشود وسیله ای که اوزون تولید می کند باید کالیبره باشد و مرتبا بر اساس پیشنهاد کارخانه تمدید شود

۵٫۳ –  استفاده از اکسیژن طبی با جواز کارخانه

۵٫۴ – کاربرد انواع پروتوکلهای مناسب بر اساس روش انتخابی جهت تایید کیفیت درمان . پروتوکل بایستی ارزش گذاری شده و توسط انجمن اوزون درمانی شناخته شده باشد.

۵٫۵-رضایت نامه توسط بییمار و پزشک مسئول امضائ شده و یک کپی از شرح بالینی بیمار داشته باشد.

۵٫۶-سیستم ونتیلاسیون و هوای مناسب

۵٫۷-داروهای ضروری احیائشامل وسایل حمایت تنفسی و امبوبگ

۵٫۸-استفاده داخل دیسک اوزون بایستی در اطاق عمل و در مرکز بیمارستانی یا واحد جراحی سرپایی بزرگ انجام شود.

۵٫۹-کلید موفقیت درمانی بستگی به فاکتورهای قبل کنترل پراکنده شامل آمادگی علمی،تکنیک،و روش کار ،کیفیت اوزون،و استفاده خوب بالینی از آن دارد.فاکتورهای غیر قابل کنترل بسته به ایدیوسینکرازی و وضعیت بیمار دارد.

مادرید۴ژوئن۲۰۱۰

المان

امضائ شده توسط Dr. med. vet. Siegfried Schulz(جراح دامپزشک)سرویس دامپزشکی و آزمایشگاهی-حیوانی-پزشکی دانشگاه فیلیپس هاربورگ

امضائ شده توسط  Dr. Renate Viebahn-Haensler

(بیوشیمی-فارماکولوژی)دبیر کل انجمن پزشکی المان جهت استفاده اوزون در پیشگیری ودروان با اتحادیه انجمن اوزون پزشکی اروپا

ایتالیا

امضائ شده توسط  Professor Lamberto Reپروفوسور فارماکولوژی و سم شناسی دانشگاه انکونا

امضائ شده توسط  Professor Velio Bocciپروفسور بازنشته دانشگاه سینرا

امضائ شده توسط  Professor Gregorio Martínez Sánchez فارماکولوژیستومحقق مسول علمی مدیناتا اسرل آنکونا

امضائ شده توسط Dr. Anna María Procopio متخصص کودکان

مکزیک

امضائ شده توسط Dr. Froylán Alvarado Güémezرئیس انجمن اوزون درمانی مکزیک

امضائ شده توسط B.S. Carla Núñez Lima بیوشمیست

امضائ شده توسط Dr. Jaime Rebeill Félixمسئول کلینیک ستون فقرات و درد هرموسیلو.مکزیک

روسیه

امضائ شده توسط Professor Claudia N. Kontorschikova(PHD)سرپزست بخش آزمایشگاهی تشخیصی بالینی اکادمی پزشکی ،نیزنی نوگورود

امضائ شده توسط Professor Sergey Peretyagin(PHD)سرپرست انستیتو تحقیق پزشکی،تروماتولوزی وارتوپدی،نیزنی نوگورود ورئیس انجمن اوزون درمانی روسیه

اسپانیا

امضائ شده توسط Dr. Bernardino Clavo Varas متخصص بخش اونکولوژی رادیوتراپی.بیمارستان گریت قناری دکتر نگرین

امضائ شده توسط Dr. Adriana Schwartzمسئول کلینیک فیورلا مادریدو رئیس سازمان حرفه ای پزشکی اوزون درمانی اسپانیا(AFPROMO)و رئیس فدراسیون بین المللی اوزون پزشکی(IMEOF)معاون اتحادیه اوزون دروانی آسیا-اروپا

امضائ شده توسط Dr. Fernando Kirchner van Gelderenمدیر گابینت مدیک مارسی.ماتارو(بارسلون)

اوکراین

امضائ شده توسط Dr. Sci. Eugeni I. Nazarovرئیس انجمن اوزون درمانی اوکراین.مدیرعامل اتحادیه اوزون دروانی آسیا-اروپا

امریکا

امضائ شده توسط Dr. Frank A. Shallenberger رئیس مرکز پزشکی الترناتیو ضد پیری نوادا

مادرید۴ژوئن۲۰۱۰

ترجمه به فارسی از انگلیسی توسط دکتر هلن قرایی  متخصص بیهوشی  و فلوشیپ درد – بیمارستان حضرت رسول اکرم – دانشگاه تهران

انجمنها و فدراسیونها یی که بیانیه مادرید در باره اوزون درمانی ۴ژوئن۲۰۱۰ را تایید کرده اند

– اتحادیه اوزون دروانی آسیا-اروپا مدیردکتر اوزنی نازاری ۱

۲- اتحادیه انجمن اوزون پزشکی اروپامدیر کل دکتر ویبان هانسلر

۳-انجمن بینالمللی اوزون درمانی امریکا دبیر کل دکتر ان الیزابت ریک

سازمان حرفه ای پزشکی اوزون درمانیدبیر کل دکتر ادریانا شارتز-۴

انجمن پزشکی المان جهت استفاده اوزون در پیشگیری و درمان دبیر کل دکتر ویبان هانسلر -۵

۶- انجمن اوزون درمانی مکزیک با ریاست دکتر فرویلان الواتوور گومز

۷- انجمن اوزون درمانی روسیه به ریاست دکترسرجی پرتیاگین

۸-انجمن علمی اوزون درمانی رومانی به ریاست دکتر تیرون استفان

۹- فدراسیون بین المللی اوزون پزشکی اسپانیا به ریاست ادریانا شارتز

۱۰- انجمن اوزون درمانی اوکراین به ریاست دکتراوژنی نازاروی

۱۱-انجمن اوزون درمانی بلاروس به ریاست دکترژنادی میتلسکی

۱۲-انجمن اوزون درمانی برزیل به ریاست دکتر ان کریستینا بارریا

۱۳- انجمن اوزون درمانی دومنیکن به ریاست دکترانتونیو کونترراس بلورا

۱۴– انجمن اوزون درمانیاکوادور به ریاست دکتردانیلو روئز ریز

۱۵-انجمن اوزون درمانی و طب تکمیلی مصر به ریاست نبیل موسوف

۱۶-انجمن اوزون درمانی ژورژیا به ریاست دکترولادمیر تالاکویدز

۱۷-فدراسیون اوزون درمانی ایتالیا به ریاست دکترماتو بونتی

۱۸-انجمن اکسیداتیو پزشکی ژاپن به ریاست دکترتاکئو واتارایی

۱۹- انجمن اوزون درمانی لیتوتنی به ریاست دکتروالنتین زوبرنکو

۲۰-انجمن اوزون درمانی پزشکی(ترکیه)به ریاست دکترنورتین لوله جی

۲۱- انجمن اوزون درمانی مولداوی به ریاست دکترالکساندر بولت

۲۲-انجمن اوزون درمانی پزشکی ترکیه به ریاست دکترمورتا باس

۲۳- نجمن اوزون درمانی ونوزوئلا به ریاست دکترسرژی ویتی پاگانلی

۲۴-فدراسیون اوزون دروانی جهانی به ریاست دکترماتو بونتی

مادرید  ۲۴ می۲۰۱۱

……………………………………………………………………….

کلمات کلیدی : ازن ژنراتور, ژنراتور ازن, مولد ازن,دستگاه ازن, تولید اکسیژن فعال,دستگاه تولید اکسیژن فعال, ژنراتور ازن خانگی , دستگاه تصفیه هوا ،ازن درمانی , ازن تراپی , ازون تراپی , ژنراتور ازن , اتم اکسیژن,ازن چیست, ویروس, میکروب, باکتری, قارچ,انگل, مخمر, هاگ, کپک, عوامل بیماری زا , میکروارگانیسم ,گاز ازن , میزان اکسیژن , اکسیژن نوزاد،عوامل ریزش مو, عوامل کم خونی , عوامل بیماری دیابت ,غلظت ، اوزون درمانی ، اتو همو تراپی ماژورازن ژنراتور, ژنراتور ازن, مولد ازن,دستگاه ازن, تولید اکسیژن فعال,دستگاه تولید اکسیژن فعال, ژنراتور ازن خانگی , دستگاه تصفیه هوا ،ازن درمانی , ازن تراپی , ازون تراپی , ژنراتور ازن , اتم اکسیژن


مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب