جستجو

کاربرد اکسیژن فعال در حذف رادیکال های آزاد

در واقع اکسیژن فعال بهترین راه کار جهت حذف رادیکال های آزاد می باشد . اکسیژن فعال باعث تحریک در تولید سوپر اکسید سموتاز ، کالاتاز و کلوتاتیون پراکسیداز شده و عملا آنزیم های موجود در سلول ها را در برابر رادیکال های آزاد محافظت نموده و با تحریک تولید آنتی اکسیدان ها از حمله رادیکال های آزاد به سلول ها جلو گیری می کنند.

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب