جستجو

کاربرد اکسیژن فعال (ازن) در غذاهای دریایی

یکی از مشکلات عرضه ماهی به مصرف کنندگان ، فساد پذیری سریع این پروتئین ارزشمند می باشد. زمان ، دما و باکتریها دشمنان ماهی تازه هستند. خراب شدن گوشت ماهی همراه با پیدایش فسفرسانس مربوط به تکثیر و ازدیاد باکتریهای دریایی (مانند آکرومو باکتر Acromobacter و انواع مشابه آن) در سطح ماهی می باشد. باکتری های سطح ماهی شامل انواع باکتریهای دریایی مانند هالوفیل و پسیکرو فیل باشد.

طبق تحقیقات انجام شده استفاده از غلظت مناسب اکسیژن فعال در پروسه نگهداری, بسته بندی وحمل آبزیان , تولید محصول ایمن در مقابل   E-Coli و میکروارگانیسم های بیماریزای مشابه را امکان پذیر می سازد.  شستشوی جانداران دریایی (ماهی ، میگو ، خرچنگ و …) با اکسیژن فعال کلیه باکتریها ، لجن ها و موجودات ذره بینی که به  فلس و پوسته چسبناک آنها می چسبد را از نابود می کند. قدرت و توانایی اکسیژن فعال در ضد عفونی مواد غذائی ۱۰ برابر کلر می باشد.

شستشو با اکسیژن فعال و منجمد کردن جانداران دریایی در یخ حاوی اکسیژن فعال سبب تازه تر ماندن، عدم تغییر رنگ گوشت ماهی و افزایش زمان مانگاری آن می شود. Bill Nelson در اوایل دهه ۸۰  پیشقدم استفاده از یخ حاوی اکسیژن فعال برای نگهداری ماهی شذ. وی تحولی چشمگیر در افزایش زمان ماندگاری و دوام محصولات دریایی ایجاد کرد.

اکسیژن فعال یک ضد عفونی کننده بسیار انعطاف پذیر است و بسته به موارد استعمال، کاربرد های بسیاری در ضدعفونی هوا، محیط(دیوارها ، کف زمین، سطوح ) ، ابزار و لوازم مختلف و مواد غذایی را داراست.

مواردی از کاربردهای  اکسیژن فعال در پروسه تولید یک کارخانه محصولات دریایی در شکل زیر نمایش داده شده است:

۱-     استفاده از اکسیژن فعال جهت حذف آمونیاک از مخازن نگهداری ماهی زنده،

۲-     استفاده از اکسیژن فعال جهت حذف آمونیاک از مخازن نگهداری خرچنگ زنده،

۳-      افزودن برفک های یخی حاوی اکسیژن فعال ،

۴-     اضافه کردن اکسیژن فعال به سیستم یخ ساز،

۵-     غوطه ور کردن محصول در آب محتوی اکسیژن فعال ،

۶-     سیستم شستشوی کف، دیوارها و مخازن با کسیژن فعال

۷-     سیستم دیواری اکسیژن فعال جهت از بین بردن بو و باکتری های موجود در هوا،

۸-     شستشو فیلهء ماهی با اکسیژن فعال،

۹-     غوطه ور کردن مجدد محصول در آب محتوی اکسیژن فعال ،

۱۰-  بسته بندی با گاز اکسیژن فعال،

۱۱-  آب خنک حاوی اکسیژن فعال برای خنک کردن خرچنگ پخته شده،

۱۲-  مخزن تغذیه اکسیژن فعال،

۱۳-  پوست کندن و خنک کردن خرچنگ پخته شده،

۱۴-  آب نمک حاوی اکسیژن فعال برای سخت پوستان،

۱۵-  آماده سازی آب مصرفی با اکسیژن فعال ،

اداره غذا و دارویی آمریکا(FDA) در۲۶ژوئن ۲۰۰۱ کاربرد اکسیژن فعال را بعنوان یک ماده ضد باکتریایی در صنایع غذایی تصویب نموده است. قابل ذکر است که استفاده از اکسیژن فعال در صنایع غذایی و آبهای آشامیدنی در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران ( معاونت غذا و دارو) نیز رسیده است.

گردآوری و تنظیم : دکتر سعید ارسطو

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب