جستجو

پروتوزون | تاثیر روش پروتوزون در پرورش ماهی سردآبی

خلاصه آنچه در این مقاله خواهید خواند :

شناخت روشی جدید به همراه ازن به نام پرتوزون

آشنایی با مواردی که پرورش ماهی به آن نیاز دارد

نوآوری این روش چیست و چه تفاوتی می کند؟

این نوآوری علاوه بر پرورش ماهی چه فناوری های دیگری دارد؟

اهمیت این روش در تجاری سازی آن

پرورش ماهی

تاثیر روش پرتوزون در پرورش ماهی سردآبی

روش پرتوزون در پرورش ماهی، عموماً در طبیعت برای ادامه حیات موجودات زنده، نیازمند شرایط زیست محیطی مناسب بوده که بهترین آن وجود اکسیژن است . اهمیت موضوع تا حدی است که میزان پاکی آب را بر مبنای میزان اکسیژن محلول در آب می سنجند و در مورد فاضلاب از میزان کمبود آن سنجیده می شود . این موضوع برای مکان هایی مانند پرورش ماهی بسیار مهم و حائز اهمیت است . بطوریکه عدم جریان آب و رشد جلبک ها مشکلات زیادی را به مرور زمان فراهم آورده و در بیشتر مواقع در صورت دیر عمل کردن ، رفع آنها بسیار سخت و دشوار می گردد.

آنچه مسلم است ، این سیستم با تولید کنترل شده اتم اکسیژن به شکل گازی و محلولی ، یک روش چند منظوره در حفظ و کنترل این شرایط زیست محیطی می باشد. توانمندی اتم اکسیژن علاوه بر اثرات مستقیم ، می تواند بطور غیر مستقیم نیز بخش زیادی از نیازمندی های محیطی را حفظ و کنترل نماید که به ترتیب زیر می توان بیان نمود.
– افزایش اکسیژن محلول در آب
– شفاف سازی و رفع کدورت آب
– تجزیه فلزات محلول در آب مانند سرب ، جیوه ، مس ، روی و … به شکل اکسید و زدودن از آب کاهش آمونیاک ، نیتریت و تبدیل آن به نیترات
– جلوگیری از شیوع و حذف عوامل بیماری زا مانند ویروس ، باکتری ، قارچ ، انگلها و … در آب
– تبدیل COD به BOD و حذف BOD
– افزایش راندمان و طول عمر فیلترهای کربن اکتیو
حائز اهمیت اینکه اتم اکسیژن به عنوان یک عنصر حیاتی ، تنها به موارد بالا ختم نمی شود ، چراکه امروزه با استفاده از روش گازی آن برای بهداشت و درمان استفاده های فوق العاده ایی انجام می پذیرد . بطوریکه در صنعت پرورش ماهی های صنعتی و زینتی علاوه بر مزایای فوق کاربردهای درمانی فوق العاده ایی دارد که همه آن در طبیعت تعریف شده است و بدون شک تنها راهی که می تواند بطور طبیعی از آب پرورش ماهی در جهت حفظ شرایط زیست محیطی محافظت نماید ، اتم اکسیژن می باشد


شرح علمی  روش پرتوزون

اکنون با توجه به شرح جامع فوق در خصوص چکیده مقاله بهتر است به شرح جامع هریک از فرآیند های فوق بپردازیم :
افزایش اکسیژن محلول در آب : یکی از عمده ترین مشکلات موسسه های پرورش ماهی فقر اکسیژن موجود درآب می باشد که عواملی چون جلبک ها ، عدم جریان آب و … با عث این فرآیند می شوند . حائز اهمیت اینکه ایجاد تصفیه خانه ها به دلیل استفاده از سیستم فیلتراسیون علاوه بر آلودگی های صنعتی ، شهری شرایط محیطی مناسبی را برای رشد و تولید مثل این آلودگی ها فراهم می آورند ، که در نهایت باعث کاهش زیاد اکسیژن در آب می شوند . در واقع اکسیژن فاکتور اصلی و تعیین کننده مهمی در پرورش ماهی می باشد . از آنجائیکه اتم اکسیژن دارای هویتی نبوده و نمی تواند پایدار باشد ، علاوه بر واکنش به میکروارگانیسم های خطرناک و کاهش بار آلودگی با یکدیگر پیوند خورده و تبدیل به اکسیژن می شود و می تواند به طرز فوق العاده ایی باعث افزایش اکسیژن محلول در آب و بالا بردن ماندگاری آن گردد .
شفاف سازی و رفع کدورت آب : امکان شفاف سازی آب توسط اتم اکسیژن از دیگر توانمند های این عنصر حیاتی می باشد . کدورت آب از جنبه های مختلف نامناسب بوده و می بایست تا حد ممکن شفافیت آب تامین شود . این کدورت ها در گرفتن غذا نقش منفی دارند. تولید اتم اکسیژن به صورت ترکیبی محلولی و گازی در آب باعث انعقاد ذرات معلق شده و ته نشین می گردد به طوریکه از معلق بودن آنها جلوگیری کرده و باعث شفاف شدن آب می شود .
تجزیه فلزات محلول در آب مانند سرب ، جیوه ، مس ، روی و … به شکل اکسید و زدودن از آب : همانگونه که تاکنون شنیده ایم سرب ، جیوه ، مس ، روی و سایر یون های فلزات حتی در غلظت های خیلی کم برای موجودات در آب مسموم کننده می باشند . آهن موجود در بعضی از آبهای شیرین روی سطح تخم ماهی در حال انکوباسیون رسوب کرده و باعث خفگی جنین می گردد . در جائیکه در آن واحد چند نوع ماده آلوده در آب یافت شوند ، اثر آنان روی یکدیگر تشدیدکننده می گردد و نتیجتاً ماهی ممکن است در شرایطی که غلظت هیچ یک از آلودکننده های موجود به حد کشنده نرسیده باشند تلف گردد . پیشرفت شناخت در تولید اتم اکسیژن و قدرت اکسید کنندگی منحصر به فرد این عنصر گازی و محلولی ، استفاده از آن را در اکسیداسیون ترکیبات فلزات سنگین در آب را فراهم آورده است . اتم اکسیژن ترکیبات شیمیایی پایدار را اکسید و از محیط حذف می کند و پس از پالایش هیچ باقی مانده شیمیایی که نیاز به جداسازی باشد از خود به جا نمی گذارد ، در نتیجه آثار نامطلوب بر روی محیط زیست ندارد . در این فرآیند فلزات موجود را اکسید و از آب خارج می کند و در نهایت عناصر متفاوت مانند مس ، جیوه ، نیکل ، سرب ، کبالت ، کروم ، روی ، آهن و… را به شکل ترکیبی و به نحو موثری از آب زدوده می شوند .
کاهش آمونیاک ، نیتریت و تبدیل آن به نیترات : کنترل آمونیاک ، نیتریت و نیترات از دیگر نگرانی های آب های پرورش ماهی می باشد . بطوریکه آمونیاک در اثر فعالیتهای اکسیداسیون ابتدا به نیتریت و سپس به نیترات اکسیده می‌شود. ابتدا NH3 سپس NO2 و بعد از آن NO3 بدست می آید. مواد دفعی ماهی و تجزیه مواد آلی توسط میکروب ها غشأ اصلی آمونیاک بوده و ممکن است غلظت آنرا فوق‌العاده افزایش دهند و به حد نامطلوب و مرگ‌آور برسانند . اتم اکسیژن به طرز شگفت انگیزی قابلیت کاهش بالای ۸۰ درصد آمونیاک و بالای ۹۸ درصد کاهش نیتریت را با ضریب تبدیل بسیار پایین به نیترات را از خود نشان می دهد . با توجه به اینکه این روش طبیعی و ارگانیک محسوب می شود و هیچ باقی مانده شیمیایی از خود باقی نمی گذارد بسیار ارزشمند و قابل تحسین می باشد . از آنجائیکه افزایش نیترات از پیامد های وجود آمونیاک و نیتریت می باشد ، در نهایت در زمان کاربری اتم اکسیژن از افزایش نیترات جلوگیری می شود.
جلوگیری از شیوع و حذف عوامل بیماری زا مانند ویروس ، باکتری ، قارچ ، انگلها و … در آب : در این فرایند با استفاده مکرر از اتم اکسیژن به نحو مطلوب و بسیارموثری انواع آلودگی های میکربی کاهش می یابد و میکرو ارگانیسهای مختلف نظیرانواع باکتریها، ویروسها، قارچها، مخمرها، اسپورها و هاگها نابود می شوند. همچنین اتم اکسیژن قدرت زیادی در گندزدایی انواع انگل ها از جمله کیست های کریپتوسپوریدیم و انواع آمیب داشته و در کاهش و جلوگیری در رشد جلبک ها نقش بسزایی دارد. و چنانچه بتوانیم اتم اکسیژن را به شکل ترکیبی گازی و محلولی تولید و به باقی مانده حداقل ۰۵/۰ ppm برسانیم ، می توانیم از نقل و انتقال عوامل بیماری زا در موجودات زنده جلوگیری نمائیم .
تبدیل COD به BOD و حذف BOD : اتم اکسیژن عملکرد بسیار موثری در کاهشCOD دارد . اتم اکسیژن مولکولهای آلی با زنجیره های بلند را به فرمهای قابل تجزیه توسط میکروارگانیسم ها فرایند کاهش BOD تبدیل می کند . در نتیجه میتوان از ترکیب اتم اکسیژن گازی و محلولی برای رسیدن به کیفیت مطلوب تصفیه استفاده کرد.
افزایش راندمان و طول عمر فیلترهای کربن اکتیو : فیلترهای کربن فعال گرانولی GAC جاذبهای ایده آلی به حساب می آیند. مضاف بر اینکه ظرفیت این فیلترها با عبور دادن آب حاوی اتم اکسیژن از روی آنها افزایش یافته و متعاقباً عمر مفید آنها و فاصله بین دو زمان سرویس آنها نیز بیشتر می شود. این امر موجب مقرون به صرفه بودن استفاده از این نوع فیلتر در این فرآیند می گردد.


نوآوری فوق العاده و متفاوت روش پرتوزون

با توجه به توانمندی های بی نظیر و فوق العاده اتم اکسیژن که از بدو خلقت خداوند برای پالایش و پاکسازی چرخه طبیعت آن را به صورت یک سیستم حیرت آور مهندس کرد ، اهمیت آن می تواند بسیار ویژه و با ارزش باشد . بطوریکه این چرخه بی نظیر طبیعی از تعامل خانواده اکسیژن یعنی اتم اکسیژن تک ظرفیتی ، اکسیژن دو ظرفیتی و ازن سه ظرفیتی بدست می آید و در واقع توانمندی های خانواده اکسیژن و کاربرد بی نظیر آن در ارتباط با حذف آلودگی ها و عوامل بیماری زا به اندازه ایی جالب و قابل توجه می باشد که می تواند تحول و نگرش متفاوتی در این خصوص به ارمغان آورد و در تعامل با یکدیگر شگفتی های بزرگی را ایجاد می کنند که این مکانیسم عملکرد طبیعی را قانون طلایی اکسیژن فعال نام نهاده ایم. جالب است بدانید اکسیژن یک مولکول دو ظرفیتی و پایدار بوده و بخودی خود ماندگار است .اما چنانچه به آن انرژی وارد نمائیم ، آن را شکسته و در زمان انتشار انرژی به مولکول سه ظرفیتی ازن می رسیم و از آنجائیکه مولکول ازن کاملا ناپایدار است و فقط در شکم انرژی زندگی می کند با قطع انرژی سریعا به اکسیژن و اتم اکسیژن تبدیل می گردد . از آنجائیکه اتم اکسیژن یا همان اکسیژن فعال چون نمی تواند به تنهایی شناسایی شود و در طبیعت دارای هویتی نیست سریعاً فعال شده و با آلاینده ها و میکروارگانیسم های اطراف خود واکنش نشان داده و پیوند می خورد. بطوریکه قدرت شگفت انگیز و قانون طلایی همین جا بروز می کند. نتیجه اینکه کافی است آلودگی ها را که عموما دارای سلول های با فشار اسمزی نا متعادل و با سطح آنزیم های پایین می باشند را در مجاورت این ماده شگفت انگیز قرار دهیم تا بتواند به سادگی ساختار میکروارگانسیم های خطرناک را تغییر دهد و به شکل ماده ایی بی خطر تبدیل نماید . تا اینجا می توان این روش را با شرایط تولید اتم اکسیژن که امروزه از آن با نام ازن از آن یاد می کنند در صنایع مختلف و پزشکی به شکل گازی آن تجربه کرد . اما آنچه می تواند این اختراع ، خود را نسبت شیوه های فعلی مجزا کند ، طرح موضوع تولید اتم اکسیژن به روش غیر گازی آن می باشد که می تواند در صنعت پروش ماهی انقلاب بزرگی را سرو صدا کند . چرا که در روش پرتوزون که در موضوع اختراع ذکر شده است تکنیکی ، ارزیابی و طراحی شده است که برای اولین بار در جهان توانسته اتم اکسیژن را از مولکول آب بدست آورد . بطوریکه یکی از بزرگترین مشکلات صنعت پرورش ماهی تامین اکسیژن محلول در آب است و تفاوت این فرآیند متفاوت تولید اکسیژن در بدنه مایع می باشد . حال آنکه انتشار اتم اکسیژن در مایع به صورت گازی شرایط را برای حل شدن در آب بسیار سخت می کند و در واقع می توان گفت تاثیر گذار است . اما نوآوری مطرح شده در این اختراع تولید بی نظیر اکسیژن در آب است که در کوتاه ترین زمان ممکن اکسیژن آب را به اشباع می رساند . بطوریکه در نتایج آزمایشی آنالیز آنلاین اکسیژن در آب با همکاری مرکز تحقیقات نوین شیلاتی با این روش در چهار لیتر آب در کمتر از پنج دقیقه اکسیژن محلول در آب به بالاترین ظرفیت اشباع طبیعی در آب رسید . اکنون با توجه به این فرآیند می توان به راحتی حدس زد تامین کافی اکسیژن و رفع تجمع آلودگی آب می تواند چه تحول شگرفی در صنعت پرورش ماهی ایجاد نماید .


این روش (پرتوزون) چه مشکلی را در یک حرفه ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می کند؟

عموماً در طبیعت یک مبارزه ستودنی وجود دارد که آن را نیز خداوند طراحی و قرار داده است . بطوریکه همه ما شاهد هستیم ، همه موجودات از بی جان تا جاندار مانند گیاهان ، حیوانات و انسان همیشه در صدد مبارزه و رفع بیماری های مختلف هستیم و همه روزه نیز به انواع آن نیز اضافه می شود . با کمی تامل به سادگی متوجه خواهیم شد اساس این مشکلات ، میکروارگانیسم های خطرناکی هستند که از آنان با نام های کلی میکروب ، ویروس ، باکتری و … یاد می کنند و هر کدام دارای ساختارهای مختلف بسیار فراوان و متفاوتی هستند و درصورت بروز در هر کجای این چرخه طبیعت تبعات خود را به شکل های مختلف نشان می دهد و در اکثر موارد باعث بیماری ها و مشکلات فراوانی می گردند . به عنوان مثال امروزه انسان همیشه با باکتری های عفونی مشکلات فراوانی داشته و برای رفع این عفونت ها که باعث بیماری های مختلفی در انسان می شود تلاش زیادی کرده است . بطوریکه بیماری های عفونی روده که از آن با نام های کولیت و کرون یاد می کنند ، انسان توانسته با روش های فعلی فقط تا حدودی فقط کنترل نماید . اما با توجه به سوال فوق باید عنوان شود به راحتی می توان با استفاده از اتم اکسیژن که از مسیر ازن بدست می آید این بیماری را که در پاره ایی مواقع به سرطان نیز تبدیل می شود ، ریشه کن نمود . فقط کافیست بر اساس کالیبراسیون غلظت های مناسب تولید اتم اکسیژن که امروزه در جامعه پزشکی از آن با نام ازن یاد می کنند و روش درمان را نیز ازن تراپی می نامند ، به صورت انتشار گازی در محدوه ضایعه روده این بیماری صعب العلاج را ریشه کن نمود . جالب است بدانید بخش بسیار عظیمی از بیماری های انسان ریشه در همین میکرواورگانیسم های خطرناک دارد و اتم اکسیژن به عنوان یک قاتل حرفه ایی این میکروارگانیسم می تواند در پزشکی سطح بسیار وسیعی از درمان بیماری ها را بر عهده بگیرد . بطوریکه به صورت در خصوص درمان بیماری ها با نگاه بدبینانه این روش ۴۰ درصد و با نگاه خوش بینانه آن ۶۰ درصد پوشش می دهد و در خصوص استفاده از این روش در پیشگیری ۹۰ درصد بیماری ها دیگر اتفاق نخواهد افتاد . چراکه با کمی تامل ریشه تقریباً همه بیماری ها همین میکرو ارگانیسم ها هستند که از آن با نام عوامل بیماری زا یاد می شود .
از طرفی با بروز همین عوامل در صنعت مشکلات و تبعات فراوانی را به همراه می آورد که همه ما همیشه شاهد آن هستیم بطور مثال آلودگی در آب های آشامیدنی ، پساب های صنعتی ، آلودگی استخر های شنا ، آلودگی های بسیار در گلخانه های پرورشی ، معضلات آلودگی در صنعت بسته بندی مواد غذایی ، صنعت شیر و لبنیات و موارد بسیار فراوان دیگری که اکنون شرایط شرح آن فرآهم نیست که در همه موارد فوق این روش(پرتوزون)، اختراع با استفاده از فرآیند اتم اکسیژن قابل کنترل و مهار است . با کمی دقت متوجه خواهیم شد که رفع مشکلات فوق با استفاده از روش اتم اکسیژن به صورت استفاده مستقیم صورت گرفت . اما آنچه بسیار جالب است از اتم اکسیژن می توان به صورت تعاملی نیز استفاده نمود . از آنجائیکه این عملکرد اتم اکسیژن نسبت به آلودگی ها همان فرآیند اکسیداسیون می باشد و عموماً در اکثر موارد اکسید آلودگی ها بی رنگ می باشد می توان از این روش برای سفید کردن برخی محصولا ت مانند کاغذهای کاهی نیز استفاده نمود . و یا به طور مثال در کارخانه های تولید آرد علاوه بر پاکسازی آرد از آلودگی باعث باکیفیت و سفید تر آن نیز شد . شاید بهتر باشد بگوئیم به شکلی می توانیم حدس بزنیم در مشکلات دیگری این روش کاربرد دارد و نیاز به اشاره تک تک آنها نیست .
اثر گذاری متفاوت و فنی پرتوزون با روش ازن به تنهایی در منابع علمی معتبر
حائز اهمیت است که منشاء دانش اتم اکسیژن ( ازن ) طبیعت است و خداوند از بدو آفرینش جهان آن را خلق کرد تا انسان و دیگر موجودات بتوانند در این کره خاکی زندگی کنند. این فرآورده حیاتی که شکل گازی آن از تعامل خانواده اکسیژن ( O1 ، O2 ، O3 ) بدست می آید و قانونی در آن وجود دارد که می تواند انسان را در مقابل آلودگی های میکروبی، ویروسی، باکتری ها، قارچ ها و دیگر میکروارگانیسم های خطرناک به طور خارق العاده ای محافظت نموده و در نهایت به همراه پالایش طبیعی به اکسیژن تبدیل شده و بدون آنکه چیزی از طبیعت کم و یا زیاد کند ، هیچ باقی مانده شیمیایی از خود بجا نمی گذارد و نتیجه مهم اینکه این روش کاملاٌ طبیعی و ارگانیک می باشد .
از آنجائیکه اتم اکسیژن از دو مسیر ازن ( ماهیت گازی ) و مولکول آب ( ماهیت محلولی ) قابل دسترسی است ، می تواند در خصوص سابقه آن قابل اهمیت باشد . بطوریکه روش اتم اکسیژن با ماهیت گازی که از آن با نام ازن یاد می کنند سالهاست در حوزه های صنعتی مانند ضدعفونی آب ، مواد غذایی ، هوا ، محیط ، تجهیزات ، لوازم ، پساب های صنعتی و کاربردهای بهداشتی و درمانی به طور رسمی و غیر رسمی که هنوز هم ادامه دارد به صورت مویرگی در کشور های فرانسه، ایتالیا، روسیه، رومانی، جمهوری چک، مجارستان، بلغارستان، اسرائیل، کوبا، ژاپن، مکزیک، ترکیه شناخته و هم اکنون در ایران به نحوی در حال رشد می باشد.
قابل ذکر اینکه در روش ارائه شده اتم اکسیژن با ماهیت محلولی آن در کنار تولید اتم اکسیژن از مسیر ازن با ماهیت گازی برای اولین بار انجام پذیرفته و تا کنون در هیچ کجایی از جهان با آن آشنا نشده و استفاده نکرده اند .

 

اهمیت و استفاده روش پرتوزون در تجاری سازی

با توجه به شرایط فعلی صنعت پرورش ماهی و مشکلات تامین کافی اکسیژن محلول در آب و کنترل آلودگی ها به طور کلی می توان به راحتی عنوان نمود چنانچه بتوانیم این دو رکن اساسی را در این صنعت مهار کنیم و در ادامه با ایجاد یک اکوسیستم مناسب در محل آبی پرورش ماهی های سردابی ، به طور واضح می توان حدس زد که در ماهیت تجاری سازی آن می تواند چه تحول بزرگی را رغم بزند . برای شرح بهتر برخی از مزایای زیر را می توان بیان نمود .
– کاهش فوق العاده مرگ و میر در ماهی ها ، بطوریکه با افزایش اکسیژن محلول در آب و کاهش تجمع آلودگی ها به راحتی می توان در وقوع بیماری ها عملکرد مناسبی داشت .
– امکان افزایش میزان تولید بدون تغییر در حجم چرخش آب پروش ماهی بطوریکه باز هم بسیار واضح است چنانچه بتوانیم اکسیژن مورد نیاز ماهی را با اشباع بالا تامین کنیم می توانیم ماهی های بیشتر را در استخر نگداری کنیم و بدون افزایش هزینه های سربار به تولید بیشتر برسیم .
– یکی دیگر از مزیت های این فرآیند کوتاه شدن دوره تولید می باشد . به ترتیبی که این روند و طرح فوق العاده شرایط اکوسیستم آب پرورش ماهی ها را در شرایطی قرار می دهد که باعث افزایش ضریب تبدیل غذا به گوشت می شود .
– و در آخر اینکه معضل کنترل آلودگی در این صنعت و تامین اکسیژن آب که همیشه به سختی صورت می گیرد در این روش به راحتی کنترل و تامین می گردد و از آنجائیکه این اختراع به ترتیب روش پرتوزون به صورت انجام مراتب آزمایشگاهی انجام پذیرفته است ، برای تخمین قیمت تجاری آن نیاز به انجام یک طرح پایلوت اجرایی در یک پرورش ماهی می باشد . ولی با توجه به موارد ذکر شده در فوق به راحتی می توان حدس زد بدون شک دارای بازدهی و سودآوری بالای می باشد .

13

عنوان مقاله : تاثیر روش پرتوزون در صنعت پرورش ماهی سردآبی

گردآوری و تنظیم مقاله تاثیر روش پرتوزون در صنعت پرورش ماهی : وحید میرزاآقایی ( محقق و پژوهشگر ازن )

سایت تحقیقات و اطلاعات ازن

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب