جستجو

ضدعفونی انبار مواد غذایی و سرد خانه ها

اکسیژن فعال وقتی که به صورت گاز در هوا پراکنده شود باکتری ها، قارچ ها ( مثل کپک ها) و سایر میکروارگانیسم های مضر و یا فاسد کننده مواد غذایی را از بین می برد.

پالایشگر میتوانند برای گاز زنی درهوا و در انبارهای مواد غذایی و سایر انبارها به کاربرده شوند و بسیاری از باکتریهای هوازی، کپک ها و سایر میکروارگانیسم های موجود در هوا را از بین  ببرند. بنابراین به مقدار زیادی میکروب هایی را که برروی غذا قرار گرفته اند و یا در حال رشد می باشند و موجب فساد غذا می شوند را کاهش می دهند. پالایشگرها به صورت شگفت انگیزی تعداد آلوده کننده هایی را که امکان وجودشان در انبار مواد غذایی موجود باشد کاهش می دهند. اکسیژن فعال همچنین مانع از حمله حشرات به انبار مواد غذایی می شود.

شما می توانید پالایشگر را در داخل انبار مواد غذایی یا در اتاق هائی که درآنها غذا  نگهداری می شود (آشپزخانه) قرار دهید و به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه درهر ساعت آن را روشن نگه دارید.

دکتر ارسطو سعید

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب