جستجو

اثر آنتی باکتریال ازن – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در آزمونی در اسفند ماه ۱۳۹۰ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط آقای فریبرز کیانپور کارشناس ارشد میکروب شناسی و آقای رجایی لیسانس علوم آزمایشگاهی اثر آنتی باکتریال این گاز تولید شده توسط ژنراتور اکسیژن فعال ( ازن ) بر روی گونه های بیماری زا Ecoli  و Pseudomonas aeroginosa  در کنار کنترل بررسی و نتایج زیر حاصل شد :

۱ . تهیه سوسپانسیون میکروبی با غلظت ۱۰ * ۱/۵  CUF /ml

۲٫ تزریق گاز ازن به داخل سوسپانسیون باکتری های فوق ، پس از گذشت فقط یک دقیقه محیط کاملاً استریل گردید ، به طوریکه بدنبال کشت سوسپانسیون های ازنه فوق بر روی محیط های اختصاصی باکتریولوژیک در مقابل کنترل ، هیچ گونه کلنی رشد نکرد .

E coli  و Pseudomonas                                          زمان

عدم رشد                                                         ۱ دقیقه

عدم رشد                                                         ۵ دقیقه

عدم رشد                                                       ۱۰ دقیقه

عدم رشد                                                       ۱۵ دقیقه

۳ . در محیط باز به فاصله سه سانتی متر از سوسپانسین میکروبی فوق پس از گذشت زمان ۱۰ دقیقه استرلیزاسیون کامل حاصل گردید ، به طوریکه بدنبال کشت سوسپانسیون های فوق  در محیط های اختصاصی در مقابل کنترل هیچ گونه کلنی رشد نکرد .

E coli  و Pseudomonas                                     زمان

رشد                                                         ۱ دقیقه

رشد                                                         ۵ دقیقه

عدم رشد                                                       ۱۰ دقیقه

عدم رشد                                                       ۱۵ دقیقه

فریبرز کیانپور کارشناس ارشد میکروبیولوژی

مجید رجایی کارشناس آزمایشگاه

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب